2020-10-23 13:58:40

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta

GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

PREDMET/RADNO MJESTO:

- NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA I POVIJESTI

Preuzimanje natječaja


Gospodarska škola Buje