2020-05-25 11:37:37

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta

GOSPODARSKA ŠKOLA  ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

PREDMET/RADNO MJESTO:

- DOMAR ŠKOLE

Preuzimanje natječaja u .pdf obliku


Gospodarska škola Buje